บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัท ประจำปี 2017 ที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคี ให้กับพนักงานทุกท่าน และสร้างความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน และได้รู้จักเพื่อนหน่วยงานอื่นๆ ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้ให้พนักงานรู้จักการแพ้ รู้จักชนะ ในการร่วมแข่งขันกีฬา และทางผู้บริหารได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันชนะของแต่ละประเภทแต่ละกีฬา


Activities